खँलाबँला:निडिजुव्वि (कडप)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं
थ्व च्वसु विकिज्याझ्वः आन्ध्रप्रदेशयागु छगु भाग ख। थ्व ज्याझ्व नं आन्ध्रप्रदेश नाप स्वापू दुगु च्वसुतेत व्यवस्थित यायेत कुत यानाच्वंगु दु। छिं थ्व कुतय् ब्वति कयादीत थ्व खँलाबँलायागु च्वसु पौयात सम्पादन याना दिसँ वा विकिपिडिया:विकिज्याझ्वः आन्ध्रप्रदेशय् वना ग्वाहालि याना दिसँ वा खँलाबँलाय् ब्वति कयादिसँ।