Jump to content

खँलाबँला:निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा)

थ्व पौ निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम