खँलाबँला:दिलावरपुर मण्डल, अदिलाबाद जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ दिलावरपुर मण्डल, अदिलाबाद जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम