खँलाबँला:दार्चा

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:दार्चा

थ्व पौ दार्चा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम