खँलाबँला:तहा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:सर्प

थ्व पौ तहा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम