खँलाबँला:तरा

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:तरा

थ्व पौ तरा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम