खँलाबँला:जोरपाटी

  विकिपिडिया नं

  खँलाबँला:जोरपाटी

  थ्व पौ जोरपाटी च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

  च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

  Start a discussion about जोरपाटी

  Start a discussion