खँलाबँला:जम्मलमडुगु मण्डल, कडप जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ जम्मलमडुगु मण्डल, कडप जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम