खँलाबँला:छिन्ताङ

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:छिन्ताङ

थ्व पौ छिन्ताङ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम