खँलाबँला:चिलमत्तूरु मण्डल, अनन्तपुर जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ चिलमत्तूरु मण्डल, अनन्तपुर जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम