खँलाबँला:चिकित्सक

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:चिकित्सक

थ्व पौ चिकित्सक च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम