खँलाबँला:गोनाहा

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:गोनाहा

थ्व पौ गोनाहा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम