खँलाबँला:गाहा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:ग्राहकः

थ्व पौ गाहा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम