खँलाबँला:ख्रिस्ति धर्म

  विकिपिडिया नं

  खँलाबँला:ख्रिस्ति

  थ्व पौ ख्रिस्ति धर्म च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

  च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

  Start a discussion about ख्रिस्ति धर्म

  Start a discussion