खँलाबँला:खर्तन्छा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:खर्तन्छा

थ्व पौ खर्तन्छा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम