खँलाबँला:कृष्णाजिनाम्बरौ

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:कृष्णाजिनाम्बरौ

थ्व पौ कृष्णाजिनाम्बरौ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम