खँलाबँला:कालेश्वर

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:कालेश्वर

थ्व पौ कालेश्वर च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम