खँलाबँला:कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)

थ्व पौ कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम