खँलाबँला:ओर्वकल्लु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ ओर्वकल्लु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम