खँलाबँला:उत्पत्ति

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:उत्पत्ति

थ्व पौ उत्पत्ति च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम