खँलाबँला:इ॰ पू॰ ६१०

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ इ॰ पू॰ ६१० च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम