खँलाबँला:इड्यं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:इड्यं

थ्व पौ इड्यं च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम