खँलाबँला:अपेक्षा

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:अपेक्षा

थ्व पौ अपेक्षा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम