खँलाबँला:अणेंथ-कफो०२, पौडी तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ अणेंथ-कफो०२, पौडी तहसील च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम