Jump to content

खँलाबँला:अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम