खँलाबँला:अक्कल्धाम (मलयालम संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ अक्कल्धाम (मलयालम संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम