खँलाबँला:अकृतबुद्धित्वात्‌

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:अकृतबुद्धित्वात्‌

थ्व पौ अकृतबुद्धित्वात्‌ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम