क्लाउस एब्नर

विकिपिडिया नं
क्लाउस एब्नर डिसेम्बर २०, सन् २००७य्

क्लाउस एब्नर (बूगु. अगस्ट ८, सन् १९६४) छम्ह अस्ट्रियन च्वमि, निवन्धकार, चिनाखँमि, व भाषान्तरणमि ख। वय्‌कः भियनाय् बूया अन हे हुर्केजुयादीगु ख। वय्‌कलं च्वयेगु ज्या मचाबिलेनिसें हे न्ह्यथना दिल। वय्‌कलं सन् १९८०या दशक निसें पत्रिकाय् बाखँ च्वयादिल व सन् १९८९ धुंका कम्प्युटर सफ्टवेयरय् च्वसु व सफू च्वयादिल। एब्नराया चिनाखँ जर्मन भाषाय् व कातालान भाषाय् दू। वय्‌कलं फ्रेञ्च भाषा व कातालान भाषाया साहित्ययात जर्मन भाषाय् भाषान्तरण यायेगु ज्या नं यानादि। वय्‌कः अस्ट्रियन च्वमितेगु थी-थी पुचःतेगु दसु ग्राजेर अटोरेन्भेरसम्म्लङ (Grazer Autorenversammlung) सदस्य नं ख।

वय्‌कःया ज्याय् कातालान विषयय् सांस्कृतिक च्वसु व यहुदी परम्परा नाप स्वापू दूगु बाखँ ला। वय्‌कःया न्हापांगु चिहाकःगु बाखँया मुना सन् २००७य् पिथंगु ख। सन् २००८य् एब्नरं चिहाकःगु उपन्यास होमिनिदे पिथना दिल। वय्‌कलं यक्व साहित्यिक सिरपा त्यानादि धुंकल गुकिलि सन् १९८२इ ल्याम्ह सिरपा Erster Österreichischer Jugendpreis, व सन् २००७य् भियनिज Wiener Werkstattpreis आदि ला। अस्ट्रियामि क्रिटिक दसु वुल्फग्याङ्ग रात्जं एब्नरया सटिक व मेलोदी दूगु पद्यया वर्णन यानादीगु दु। वय्‌कः थःगु परिवारनाप भियनाय् च्वनादि।

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]