कोरबा जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोरबा जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०४ जिल्ला कोरबा ७०७ ७६०३५० ३८१४२४ ३७८९२६
२२ ४०४ ३२७२ तहसील कटघोरा १०७ ९९५०६ ४९९७४ ४९५३२
२२ ४०४ ३२७३ तहसील पोंड़ी-उपरोड़ा २०९ १८८७८३ ९५०८३ ९३७००
२२ ४०४ ३२७४ तहसील पाली १४१ १९३२३२ ९७३३५ ९५८९७
२२ ४०४ ३२७५ तहसील कोरबा १२९ १३३०३३ ६६२१४ ६६८१९
२२ ४०४ ३२७६ तहसील करतला १२१ १४५७९६ ७२८१८ ७२९७८

स्वयादिसँ[सम्पादन]