कैथल जिल्ला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
कैथल जिल्ला
कैथल
—  हरियाणाया जिल्ला  —
कैथल जिल्लाया हरियाणा राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य हरियाणा
मू नगर कैथल
मण्डल 1. कैथल, 2. गुहला
Government
 - लोक सभा क्षेत्र Kurukshetra (shared with Kurukshetra district)
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 4
Area
 - Total २,३१७ km2 (८९४.६ sq mi)
Population (2011)
 - Total १०,७२,८६१
 - Density ४६३/km2 (१,१९९.३/sq mi)
 Urban १९.३९
तथ्याङ्क
 - साक्षरता
 - लिङ्ग अनुपात 880 (2011 census)
Average annual precipitation 563 mm
Website आधिकारिक जाःथाय्

कैथल जिल्ला भारतया हरियाणा राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगरय् चीका, ‎कैथल, कलायत आदि ला।

गां[सम्पादन]

खण्ड पंचायत ग्राम सभाया नां व हदबस्त
कैथल धुन्धरेहडी धुन्धरेहडी-12
कैथल बलवन्ती बलवन्ती-32
कैथल नैना नैना
कैथल भानपुरा भानपुरा-14
कैथल खनौदा खनौदा-11
कैथल धौंस धौंस-2
कैथल फ्रांसवाला फ्रांसवाला-6
कैथल पाडला पाडला-9
कैथल सांपनखेडी सांपनखेडी-4
कैथल मुन्दडी मुन्दडी-
कैथल ककोत काकोत-5
कैथल नरड नरड-37
कैथल खेडीषेरू खेडीषेरू-45
कैथल तितरम तितरम-42
कैथल दिवाल दिवाल-15
कैथल दयोरा दयोरा
कैथल सजुमा सजूमा-14
कैथल प्यौदा प्यौदा-41
कैथल ग्योग ग्योग-34
कैथल सारन सारन-43
कैथल हरसौला हरसौला-46
कैथल सिसमौर सिसमौर-47
कैथल सिसला सिसला-47
कैथल बाबालदाना बाबालदाना-8
कैथल बेगपुर बेगपुर-1
कैथल जगदीषपुरा जगदीषपुरा-35
कैथल पोबाला पोबाला-5
कैथल रसूलपुर रसूलपुर-2
कैथल खेडीरायेवाली खेडीरायेवाली-7
कैथल बरोट बरोट-3
कैथल बरोट डेरा चान्दीपुरा
कैथल गढीपाडला गढीपाडला-7
कैथल कुतुबपुर कुतुबपुर-16
कैथल कुलतारन कुलतारन-27
कैथल गुहणा गुहणा-11
कैथल क्योडक क्योडक-33
कैथल सेगा सेगा-38
कैथल दिल्लोवाली दिल्लोवाली-10
कैथल शेरगढ शंेरगढ-40
कैथल जसवन्ती जसवन्ती-31
कैथल देबन देंबन-44
कैथल डयोडखेडी डयोडखेडी-39
कैथल टीक टीक-1
कैथल चन्दाना चन्दाना-18
कैथल माघोमाजरी माघोमाजरी-5
कैथल छोत छोत-13
कैथल कठवाड कठवाड-5
कैथल सांघन सांघन-20
कैथल सिरटा सिरटा-3
कैथल खुराना खुराना-26
कैथल उझाना उझाना-28
कैथल मालखेडी मालखेडी-9
कैथल नन्दसिहवाला नन्दसिहवाला-8ा
कैथल रोहेडिया रोहेडिया-17
कैथल पट्टीखेात पट्टीखेात-22
कैथल भैणीमाजरा भैणीमाजरा-36
कैथल मानस मानस-10
कैथल डेरागदला डेरागदला-23
कैथल पट्टीअफगान पट्टीअफगान-23
कैथल देवीगढ देवीगढ-19
कैथल संगतपुरा संगतपुरा-88
कैथल बुढाखेडा बुढाखेडा-87
कैथल नौच नौच-63
गुहला अगौन्ध अगौन्ध-107
गुहला अजीमगढ अजीमगढ-3
गुहला अरनौली अरनौली-32
गुहला बदसूई बदसूई-10
गुहला बलबेडा बलबेडा-6
गुहला बाउपुर बाउपुर-131
गुहला भागल भागल-1
गुहला भाटिया भाटिया-121
गुहला भूना भूना-74
गुहला नानकपुरा नानकपुरा-74
गुहला रामनगर रामनगर-74
गुहला भूसला भूसला-134
गुहला सरकपुर सरकपुर-135
गुहला बिच्छिया बिच्छिया-3
गुहला चाबा चाबा-7
गुहला चानचक चानचक-112
गुहला छन्नाजाटान छन्नाजाटान-28
गुहला छन्नाजाटान जोधवा-27
गुहला छन्नाजाटान छन्नाअग्रेरियन-29
गुहला दाबा दाबा-8
गुहला डण्डोता डण्डोता-9
गुहला दुसेरपुर दुसेरपुर-113
गुहला दुसेरपुर मटकालिया-115
गुहला गगडपुर गगडपुर-144
गुहला गढीनजीर गढीनजीर-2
गुहला हंसूमाजरा हंसूमाजरा-108
गुहला हरीगढकिंगन हरीगढकिंगन-7
गुहला हेमूमाजरा हेमूमाजरा-120
गुहला कल्लरमाजरा कल्लरमाजरा-11
गुहला डेराबाजीगर डेराबाजीगर-11
गुहला कमहेडी कमहेडी-26
गुहला कसौली कसौली-142
गुहला कसौली सुगलपुर-143
गुहला खम्बाहेडा खम्बाहेडा-128
गुहला खम्बाहेडा सरोला-127
गुहला खराल खराल-130
गुहला खराल सदरहेडी-126
गुहला खरकडा खरकडा-104
गुहला खरौदी खरौदी-14
गुहला खेडीदाबन खेडीदाबन-109,110
गुहला खेडीदाबन कोहलीखेडा-123
गुहला खुषालमाजरा खुषालमाजरा-124
गुहला लालपुर लालपुर-119
गुहला लालपुर बुबकपुर-117
गुहला लण्डाहेडी लण्डाहेडी-30
गुहला लण्डाहेडी शहजादपुर-31
गुहला महमूदपुर महमूदपुर-4
गुहला माजरी माजरी-106
गुहला मस्तगढ मस्तगढ-103
गुहला मैगडा मैगडा-132
गुहला मैगडा मजेडी-133
गुहला मैगडा मोहनुपर-139
गुहला नन्दगढ नन्दगढ-118
गुहला पपराला पपराला-140
गुहला पीडल पीडल-15
गुहला रत्ताखेडालुकमान रत्ताखेडालुकमान-122
गुहला रत्ताखेडाकडाम रत्ताखेडाकडाम-136
गुहला रत्ताखेडाकडाम बुडनपुर-137
गुहला रत्ताखेडाकडाम सिहाली-138
गुहला रिवाडजगीर रिवाडजगीर-4
गुहला शादीपुर शादीपुर-6
गुहला समानामलिकपुर समानामलिकपुर-5
गुहला स्यूमाजरा स्यूमाजरा-111
गुहला सिंह सिंह-8
गुहला सुलतानिया सुलतानिया-114
गुहला सुलतानिया करतारपुर सुलतानिया करतारपुर-114
गुहला टटियाना टटियाना-129
गुहला थेहबनेडा थेहबनेडा-2
गुहला थेहबुटाना थेहबुटाना-105
गुहला थेहमुकेरियां थेहमुकेरियां-75
गुहला थेहनेवल थेहनेवल-5
सीवन प्रेमपुरा प्रेमपुरा-64
सीवन कवारतन कवारतन-64
सीवन फिरोजपुर फिरोजपुर-67
सीवन मलिकपुर मलिकपुर-66
सीवन खेडीगुलामअली खेडीगुलामअली-83
सीवन गोहरा गेाहरा-84
सीवन नागल नागल-86
सीवन नागल गोध-92
सीवन प्रभावत प्रभावत-82
सीवन पहाडपुर पहाडपुर-80
सीवन पहाडपुर उमेदपुर-82
सीवन जनेदपुर जनेदपुर-93
सीवन सोथा सोथा-79
सीवन हरनौला हरनौला-76
सीवन रसूलपुर रसूलपुर-65
सीवन मण्डीसदरां मण्डीसदरां-68
सीवन कक्योरमाजरा कक्योरमाजरा-62
सीवन ककरालाअनायत ककरालाअनायत-69
सीवन ककराला कूचियां ककराला कूचियां-69
सीवन पापसर पापसर-70
सीवन लदानाचक्कू लदानाचक्कू-97
सीवन थेहखरक थेहखरक-94
सीवन सैर सैर-76
सीवन रामदासपुरा रामदासपुरा-76
सीवन कांगथली कांगथली-73
सीवन ककहेडी ककहेडी-72
सीवन खरकां खरकां-95
सीवन उरलाना उरलाना-100
सीवन रामथली रामथली-99
सीवन मेघामाजरा मेघामाजरा-98
सीवन थेहतारांवाली थेहतारांवाली-101
सीवन कसौर कसौर-102
सीवन अजीतनगर अजीतनगर-102
सीवन अटैला अटैला-1
सीवन धर्मपुरा धर्मपुरा-1
सीवन लैण्डरकीमा लैण्डरकीमा-89
सीवन लैण्डरपीरजादा लैण्डरपीरजादा-90
सीवन लैण्डरपीरजादा मांझला-86
सीवन आन्धली आन्धली-91
सीवन पिसोल पिसोल-96
सीवन सीवन सीवन-77
सीवन पोलड पोलड-77
सीवन गोबिन्दपुरा गोबिन्दपुरा-77
सीवन फर्षमाजरा फर्षमाजरा-2
सीवन खानपुर खानपुर-25
सीवन डोहर डोहर-30
पूण्डरी बन्दराना बन्दराना-4
पूण्डरी खेडी सिकन्दर खेडी सिकन्दर-25
पूण्डरी डुलियानी डुलियानी-22
पूण्डरी जडौला जडौला-6
पूण्डरी मयोली मयोली-9
पूण्डरी जटहेडी जटहेडी-28
पूण्डरी रमानारमानी रमानारमानी-44
पूण्डरी डिडवाना डिडवाना-10
पूण्डरी घेरडू घेरडू-16
पूण्डरी पाबला पाबला-21
पूण्डरी अहमदपुर अहमदपुर-34
पूण्डरी चूहडमाजरा चूहडमाजरा-13
पूण्डरी पबनावा पबनावा-20
पूण्डरी साकरा साकरा-18
पूण्डरी सांच सांच-36
पूण्डरी हजवाना हजवाना-45
पूण्डरी जाजनपुर जाजनपुर-11
पूण्डरी मोहना मोहना-23
पूण्डरी आहूं आहूं-19
पूण्डरी जाम्बा जाम्बा-24
पूण्डरी मुन्नारेहडी मुन्नारेहडी-32
पूण्डरी दुसैन दुसैन-20
पूण्डरी रसीना रसीना-35
पूण्डरी सलेमपुरमदूद सलेमपुरमदूद-16
पूण्डरी डाण्ड डाण्ड-9
पूण्डरी कौल कौल-16/1
पूण्डरी फरल फरल-12
पूण्डरी बुच्ची बुच्ची-33
पूण्डरी बदनारा बदनारा-39
पूण्डरी डीग डीग-43
पूण्डरी बाकल बाकल-74
पूण्डरी सिरसल सिरसल-38
पूण्डरी टयोण्ठा टयोण्ठा-21
पूण्डरी चन्दलाना चन्दलाना-13/1
पूण्डरी संगरौली संगरौली-15
पूण्डरी खेडीमटरवा खेडीमटरवा-14
पूण्डरी रावणहेडा रावणहेडा-10
पूण्डरी रावणहेडा जीतगढ
पूण्डरी खेडीसाकरा खेडीसाकरा-17
पूण्डरी पिलनी पिलनी-27
पूण्डरी हाबडी हाबडी-31
पूण्डरी फतेहपुर फतेहपुर-8
पूण्डरी बरसाना बरसाना-30
पूण्डरी सोहलूमाजरा सोहलूमाजरा-8
पूण्डरी पाई पाई-48
कलायत मटौर मटौर-26
कलायत वजीरनगर वजीरनगर-19
कलायत कैलरम कैलरम-18
कलायत जुलानीखेडा जुलानीखेडा-23
कलायत ढुण्डवा ढुण्डवा-17
कलायत खेडी शेरखां खेडी शेरखां
कलायत खेडी शेरखां भालंग-74
कलायत खरकपाण्डवा खरकपाण्डवा-29
कलायत बालू रापडिया पट्टी बालू रापडिया पट्टी-20
कलायत बालू गादडपट्टी बालू गादडपट्टी-20
कलायत बालू बिढान पट्टी बालू बिढान पट्टी-20
कलायत दुब्बल दुब्बल-13
कलायत कलासर कलासर-72
कलायत पिन्जूपुरा पिन्जूपुरा-31
कलायत कोलेखां कोलेखां-45
कलायत सिनद सिनद-12
कलायत षिमला षिमला-32
कलायत कमालपुर कमालपुर-21
कलायत चैसाला चैसाला-28
कलायत बाहमनीवाला बाहमनीवाला-16
कलायत रामगढ पाण्डवा रामगढ पाण्डवा-27
कलायत बढसीकरी कलां बढसीकरी कलां-24
कलायत बातां बातां-15
कलायत नरवलगढ नरवलगढ-15
कलायत दुमाडा दुमाडा-1
कलायत कुरार कुरार-47
कलायत हरीपुरा हरीपुरा-11
कलायत बढसीकरीखुर्द बढसीकरीखुर्द-22
कलायत खेडीलाम्बा खेडीलाम्बा-46
राजौन्द कुकडकण्डा कुकडकण्डा-47
राजौन्द फरियाबाद फरियाबाद-48
राजौन्द खेडीसिम्बलवाली खेडीसिम्बलवाली-63
राजौन्द बिरथेबाहरी बिरथेबाहरी-66
राजौन्द सौंगरी सौंगरी-59
राजौन्द जखौली दाबदल जखौली दाबदल-56
राजौन्द जखौली कमान जखौली कमान-56
राजौन्द माजरानन्दकरण माजरानन्दकरण-51
राजौन्द तारागढ तारागढ-58
राजौन्द सन्तोखमाजरा सन्तोखमाजरा-49
राजौन्द कसान कसान-57
राजौन्द कोटडा कोटडा-53
राजौन्द गुलियाना गुलियाना-60
राजौन्द भाना भाना-49
राजौन्द सौंगल सौंगल-50
राजौन्द सेरधा सेरधा-52
राजौन्द किच्छाना किच्छाना-55
राजौन्द नरवल नरवल-54
राजौन्द नीमवाला नीमवाला-54
राजौन्द करोडा करोडा-46
राजौन्द माजरारोहेडा माजरारोहेडा-50
राजौन्द बीरबांगडा बीरबांगडा-52
राजौन्द मण्डवाल मण्डवाल-71
राजौन्द खेडीराओवाली खेडीराओवाली-64
राजौन्द किठाना किठाना-61
राजौन्द रोहेडा रोहेडा-62
राजौन्द राजौन्द राजौन्द-51
राजौन्द खुरडा खुरडा-51

स्वयादिसँ[सम्पादन]