कृषि कर्जा समाचार (पत्रिका)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
कृषि कर्जा समाचार
भाषा खेँ भाषा
सम्पादक -
पलिस्था तिथि २०२८
जाःथाय् {{{जाःथाय्}}}

कृषि कर्जा समाचार छगु खेँ भाषाया पत्रिका खः। थ्व पत्रिकाया सम्पादक - ख। थ्व पत्रिका २०२८य् न्ह्यथंगु खः।

पिथना[edit]

थ्व पत्रिका कृषि विकास व्याङ्क नं पिथंगु खः। थ्व छगू अनियमित पत्रिका ख। थ्व पत्रिकाया ध्वायेज्या येँय् जुगु खः।

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

लिधंसा[edit]