कित्तूर मण्डल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
कित्तूर मण्डल
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बेलगांव जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


कित्तूर मण्डल भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बेलगांव जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-* कित्तूर

कित्तूर[सम्पादन]

शिवनूर मरिगेरि मॆट्याल खोदानपूर
हिरेनंदिहळ्ळि चिक्कनंदिहळ्ळि जमळूर ऎं.कॆ. हुब्बळ्ळि
दास्तिकॊप्प मार्गनकॊप्प वीरापूर अमरापूर
हुणशीकट्टि काद्रॊळ्ळि तुरमरि कलभांवि
कॊटबागि कडतनाळ अंबडगट्टि तेगूर
देवरशीगिहळ्ळि उगरखोड बच्चनकेरि हूलिकट्टि.कॆ.ऎ
हॊन्निदिब्ब मल्लापूर.कॆ.ऎ अवरादि बस्सापूर
शीगिहळ्ळि.कॆ.ऎ तिम्मापूर देमट्टि निच्चणकि
डॊंबरकॊप्प चन्नापूर गिरियाल (कॆऎ) सवटगि
तिगडॊळ्ळि देगांव बसरकॊड कुलवळ्ळि
हॊन्नापूर कित्तूर बैलूर कुलमनट्टि
देगलॊळ्ळि