Jump to content

कांकेर जिल्ला

विकिपिडिया नं

कांकेर जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४१३ जिल्ला उत्तर बस्तर कांकेर १०६३ ६७२१८० ३३५१४९ ३३७०३१
२२ ४१३ ३३४८ तहसील चरामा ९७ ९६७५५ ४७४३१ ४९३२४
२२ ४१३ ३३४९ तहसील भानुप्रतापपुर ११० ८६८१२ ४२८१७ ४३९९५
२२ ४१३ ३३५० तहसील दुर्गकोंदल १५० ६४२९३ ३२२११ ३२०८२
२२ ४१३ ३३५१ तहसील कांकेर १०० ८६२०८ ४२७५९ ४३४४९
२२ ४१३ ३३५२ तहसील नरहरपुर ११८ १०५९१५ ५१७११ ५४२०४
२२ ४१३ ३३५३ तहसील अंतागढ़ १८९ ७१३९८ ३५६३२ ३५७६६
२२ ४१३ ३३५४ तहसील पखांजुर २९९ १६०७९९ ८२५८८ ७८२११

स्वयादिसँ[सम्पादन]