करकेली तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
करकेली तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

करकेली तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
शहडोल उमरिया करकेली धमनी १९४८
शहडोल उमरिया करकेली धवर्इझर १४३३
शहडोल उमरिया करकेली धतूरा २५००
शहडोल उमरिया करकेली धनवाही १९०२
शहडोल उमरिया करकेली धनवार १८८१
शहडोल उमरिया करकेली घघरी १२२२
शहडोल उमरिया करकेली घोघरी १८७९
शहडोल उमरिया करकेली घुलघुली २०१८
शहडोल उमरिया करकेली खालेकठर्इ १७३१
शहडोल उमरिया करकेली खेरवाखुर्द १६१६
शहडोल उमरिया करकेली झापी १४०७
शहडोल उमरिया करकेली ठूठाकुदरी ११७३
शहडोल उमरिया करकेली बधवाटोला २३४४
शहडोल उमरिया करकेली बरही २११४
शहडोल उमरिया करकेली बरहटा १७८०
शहडोल उमरिया करकेली बांका १९६३
शहडोल उमरिया करकेली बोदली १२२१
शहडोल उमरिया करकेली बसाढी १४१३
शहडोल उमरिया करकेली बडखेरा१६ २२०७
शहडोल उमरिया करकेली बडखेरा२२ १५३८
शहडोल उमरिया करकेली बड़ागांव २४३३
शहडोल उमरिया करकेली बडेरी १८६०
शहडोल उमरिया करकेली बेलसरा १५९९
शहडोल उमरिया करकेली कंचनपुर १३१३
शहडोल उमरिया करकेली करकेली २९८२
शहडोल उमरिया करकेली कोयलारी १९०१
शहडोल उमरिया करकेली कोयलारी५७ २०८८
शहडोल उमरिया करकेली कौडिया२२ २६४९
शहडोल उमरिया करकेली कोैडिया६३ १३७८
शहडोल उमरिया करकेली कोहका४७ १३८१
शहडोल उमरिया करकेली कोहका८२ २२३८
शहडोल उमरिया करकेली कोलौनी ११५८
शहडोल उमरिया करकेली कछरवार १६६१
शहडोल उमरिया करकेली कछारी १११८
शहडोल उमरिया करकेली कल्दा २२०९
शहडोल उमरिया करकेली मझौलीखुर्द २७७१
शहडोल उमरिया करकेली मझगवा१८ १६६५
शहडोल उमरिया करकेली मझगवा६१ १२९९
शहडोल उमरिया करकेली महिमार १०१४
शहडोल उमरिया करकेली महरोर्इ २८९७
शहडोल उमरिया करकेली महुरी २०४३
शहडोल उमरिया करकेली महुरा ४५७८
शहडोल उमरिया करकेली मरदरी १३७४
शहडोल उमरिया करकेली मानिकपुर १४०७
शहडोल उमरिया करकेली माली १४२३
शहडोल उमरिया करकेली मसूरपानी १८२५
शहडोल उमरिया करकेली मडवा ११५२
शहडोल उमरिया करकेली मुण्डा १३०८
शहडोल उमरिया करकेली मजमानीकला १४७६
शहडोल उमरिया करकेली बिछिया १८९०
शहडोल उमरिया करकेली बिरहुलिया १८३२
शहडोल उमरिया करकेली किरनताल कला २५०७
शहडोल उमरिया करकेली पिनौरा २७७८
शहडोल उमरिया करकेली सिंहपुर १५६६
शहडोल उमरिया करकेली सिलौडी १४९७
शहडोल उमरिया करकेली विलासपुर १५०७
शहडोल उमरिया करकेली निपनिया १७३४
शहडोल उमरिया करकेली निगहरी १८१६
शहडोल उमरिया करकेली हर्रवाह १२५०
शहडोल उमरिया करकेली भरौला ३१७८
शहडोल उमरिया करकेली भुण्डी १३९२
शहडोल उमरिया करकेली भनपुरा १०७२
शहडोल उमरिया करकेली पठारी १७०२
शहडोल उमरिया करकेली पठारीखुर्द १५१०
शहडोल उमरिया करकेली पठारीकला २२७५
शहडोल उमरिया करकेली पथरहटा २४४०
शहडोल उमरिया करकेली पाली १४६७
शहडोल उमरिया करकेली पतरेर्इ २११७
शहडोल उमरिया करकेली पटपरा १७१२
शहडोल उमरिया करकेली पूछी १२४८
शहडोल उमरिया करकेली रहठा १७२१
शहडोल उमरिया करकेली सस्तरा २०५५
शहडोल उमरिया करकेली सेमडारी १७८३
शहडोल उमरिया करकेली सलैया0५ १२६६
शहडोल उमरिया करकेली सलैया१३ २२८८
शहडोल उमरिया करकेली उरदानी १५७५
शहडोल उमरिया करकेली उचेहरा १३९३
शहडोल उमरिया करकेली उफरी १३६१
शहडोल उमरिया करकेली उजान ११०६
शहडोल उमरिया करकेली डगडौआ १७७९
शहडोल उमरिया करकेली छादाकलां १५६४
शहडोल उमरिया करकेली दुब्बार १४६२
शहडोल उमरिया करकेली दुलहरी ११२०
शहडोल उमरिया करकेली देवरीमजरा १९२०
शहडोल उमरिया करकेली देवरा ७५८
शहडोल उमरिया करकेली देवगवांखुर्द १८४५
शहडोल उमरिया करकेली चरगवां १२८२
शहडोल उमरिया करकेली चादपुर १४८१
शहडोल उमरिया करकेली चदवार १६१०
शहडोल उमरिया करकेली तामन्नारा १९४६
शहडोल उमरिया करकेली जरहा १८७०
शहडोल उमरिया करकेली जुडवानी १२७१
शहडोल उमरिया करकेली नयागांव १४२६
शहडोल उमरिया करकेली नरवार२५ १५२७
शहडोल उमरिया करकेली नरवार नवीन १०९७
शहडोल उमरिया करकेली नरवार२९ १९२१
शहडोल उमरिया करकेली अखडार २८३२
शहडोल उमरिया करकेली अंतरिया २१०४
शहडोल उमरिया करकेली अमडी १७२६
शहडोल उमरिया करकेली अमदरी १६५२
शहडोल उमरिया करकेली आमाडोगरी १४९५
शहडोल उमरिया करकेली ओबरा २३१४
शहडोल उमरिया करकेली अचला १३८८
शहडोल उमरिया करकेली गहिराटोला २३२१
शहडोल उमरिया करकेली गोपालपुर १७२५
शहडोल उमरिया करकेली गुढा १२१४
शहडोल उमरिया करकेली लोढा ३६४२

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]