Jump to content

कबीरधाम जिल्ला

विकिपिडिया नं

कबीरधाम जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०७ जिल्ला कबीरधाम ९५७ ७३५१३१ ३६७९४१ ३६७१९०
२२ ४०७ ३२९८ तहसील कवर्धा(न.पा.) १८१ १७५७१५ ८७८६१ ८७८५४
२२ ४०७ ३२९९ तहसील बोडला ३१४ १८१४३२ ९०६३७ ९०७९५
२२ ४०७ ३३०० तहसील सहसपुर लोहारा १८७ १४५२२१ ७२२९२ ७२९२९
२२ ४०७ ३३०१ तहसील पण्डरिया २७५ २३२७६३ ११७१५१ ११५६१२

स्वयादिसँ[सम्पादन]