एमक्सिसिलिन

विकिपिडिया नं
एमक्सिसिलिन
Systematic (IUPAC) name
(2S,5R,6R)-6-{[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-24-carboxylic acid
Clinical data
Trade names Actimoxi, Alphamox, Amocla, Tycil, Amoxil, Trimox आदि
AHFS/Drugs.com Template:Drugs.com
MedlinePlus a685001
Legal status
Routes ओरल व इन्त्राभिनस
Pharmacokinetic data
Bioavailability 95% oral
Metabolism less than 30% biotransformed in liver
Half-life 61.3 minutes
Excretion renal
Identifiers
CAS number 26787-78-0Template:Cascite
ATC code J01CA04 Template:ATCvet
PubChem CID 33613
DrugBank DB01060
ChemSpider 31006Template:Chemspidercite
UNII 9EM05410Q9Template:Fdacite
KEGG D07452Template:Keggcite
ChEBI CHEBI:2676 Template:Tick
ChEMBL CHEMBL1082 Template:Tick
Chemical data
Formula {{{var1}}}{{{var1}}}{{{var1}}}{{{var1}}}{{{var1}}} 
Molecular mass 365.4 g/mol
 Template:Tick (what is this?)  (verify)
Amoxicillin BP

एमक्सिसिलिनअमोक्सिसिलिन (amoxicillin) छगू एन्तिबायोतिक वासः ख। थ्व वासःयात थीथी ब्याक्तेरियल संक्रमण (पुनिगु ल्वय्) लंकेत छ्येलि।

एमक्सिसिलिन छगू मोदरेत-स्पेक्त्रम, ब्याक्तेरियोलाइतिक, β ल्याक्तम एन्तिबायोतिक ख। थ्व छगू अमाइनोपेनिसिलिन (aminopenicillin) परिवारया वासः ख गुकियात थी-थी संवेदनशील (susceptible) ग्राम-पोजितिभ व ग्राम-नेगेतिभ ब्याक्तेरियाया विरुद्धय् छ्येलिगु याइ। ओरल एद्मिनिस्त्रेसन धुंका, मेमेगु β-ल्याक्तम एन्तिबायोतिकतेगु तुलनाय्, बांलाक्क अवशोषण (absorption) जुइगुलिं थ्व वासः थःगु क्लास दुनेया मेमेगु वासः स्वया अप्व ल्यइगु वासः (the drug of choice) जुइ। β-ल्याक्तमेज (β-lactamase) दयेकिगु ब्याक्तेरियात विरुद्धय् एमक्सिसिलिनं ज्या मब्यु। β-ल्याक्तमेज दयेकिगु ब्याक्तेरियात विरुद्धय् एमक्सिसिलिन छ्येलेत थुकियात β-ल्याक्तमेज इन्हिबितर (β-lactamase inhibitor), क्लाभुलनिक एसिद, नापं बीइगु या। थन्याःगु मंका वासःयात को-एमक्सिक्लाभ धाइ। थन्यागु मंका वासलं ब्याक्तेरियाया β-ल्याक्तमेज प्रतिरोधया विरुद्धय् ग्वहालि याइ व वासःया प्रभावकारिता तःच्वयेका बी।[१]

थ्व वासलं जुइफैगु प्रतिकूल असरय् यिस्त संक्रमण, क्लाभुलनिक एसिद नाप बी बिलय् दायरिया (diarrhea) आदि ख। [२] नापं, एनाफाइल्याक्सिस (Anaphylaxis), रक्त-अल्पता, छ्यं स्याइगु, वाकवाकी, ल्ह्वैगु आदि नं खनेफु। [३]

एमक्सिसिलिन मस्तेत बीगु दकलय् साधारण वासलय् छगू ख। थ्व वासः सन् १९७२स सार्वजनिक रुपय् वःगु ख। थ्व वासः हलिं उसाँय् संगठनया माःगु वासःतेगु नमुना धलःय् दुथ्याःगु वासःपुचलय् नं दूगु वासः ख।[४]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Amoxicillin Susceptibility and Resistance Data. 20 July 2013 कथं।
  2. (17 November 2014) "Common harms from amoxicillin: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials for any indication.". CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne. PMID 25404399. 
  3. मेद्स्केप
  4. WHO Model List of EssentialMedicines. World Health Organization (October 2013). 22 April 2014 कथं।