Jump to content

एब्दोमिनल एओर्ता

विकिपिडिया नं
Artery: एब्दोमिनल एओर्ता
एब्दोमिनल एओर्ता व थ्व एओर्ताया कचात
लातिन Aorta abdominalis,
pars abdominalis aortae
ग्रेज subject #154 602
स्रोत Thoracic aorta   
कचा Celiac artery, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery, common iliac 6 others
भेन Inferior vena cava
MeSH Aorta,+Abdominal

एब्दोमिनल एओर्ता थोरासिक एओर्ताया एब्दोमिनल कन्तिन्युएसन ख। थ्व एओर्तां एब्डोमेनया थीथी कुचाय् हि थ्यंकीगु ज्या याइ।

कचा[सम्पादन]

थ्व एओर्ताया कचा थ्व कथं दु-

 • भेन्त्रल कचा
  • सिलियाक त्रङ्क
   • लेफ्त ग्यास्त्रिक आर्तरी
   • स्प्लेनिक आर्तरी
   • हेपातिक आर्तरी
  • सुपेरियत मेसेन्तरिक आर्तरी
  • इन्फेरियर मेसेन्तरिक आर्तरी
 • ल्यातरल कचात
  • इन्फेरियर फ्रेनिक आर्तरी
  • मिदल सुप्रारेनल आर्तरी
  • रिनल आर्तरी
  • तेस्तिकुलर वा ओभरियन आर्तरी
 • दोर्सल कचात
  • मिदल स्याक्रल आर्तरी
  • लम्बर आर्तरी (४ज्व)
 • तर्मिनल आर्तरी
  • राइत व लेफ्त कमन आइलियाक आर्तरी

स्वयादिसँ[सम्पादन]