इञ्जिनियरिङ्ग

विकिपिडिया नं

वैज्ञानिक आधारय् थी-थी ज्याभः, कल, यन्त्र आदि दयेकिगु पेशायात इञ्जिनियरिङ्ग धाइ। थ्व एप्लाइड विज्ञानया छगू मू ख्यः ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]