Jump to content

असं

विकिपिडिया नं
असंया न्याल्वँह

असं नेपाःया येँ देशया छगु त्वाः ख। थ्व त्वाः नेपाःया बनय्‌ज्याया छगू मू त्वा ख। असनय् दूगु मू संरचना थ्व कथं दु-

  • अन्नपूर्ण अजिमा (असंमरु अजिमा)
  • गनेद्यःया देगः
  • न्यालोहं
  • नारांद्यःया देगः
  • यिताचपाः
  • असं दबू
  • असं नापं दूगु बहाः थ्व कथं दु- तक्षेबहाः, क्वथुबहाः, हाकुबहाः, धालासिक्वःबहाः, दगुबहाः, असंबहाः, ह्वखाबहाः।
असं
असं बजार

स्वयादिसँ[सम्पादन]