असं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
असंया न्याल्वँह

असं नेपाःया येँ देशया छगु त्वाः ख। थ्व त्वाः नेपाःया बनय्‌ज्याया छगू मू त्वा ख। असनय् दूगु मू संरचना थ्व कथं दु-

  • अन्नपूर्ण अजिमा (असंमरु अजिमा)
  • गनेद्यःया देगः
  • न्यालोहं
  • नारांद्यःया देगः
  • यिताचपाः
  • असं दबू
  • असं नापं दूगु बहाः थ्व कथं दु- तक्षेबहाः, क्वथुबहाः, हाकुबहाः, धालासिक्वःबहाः, दगुबहाः, असंबहाः, ह्वखाबहाः।
असं
असं बजार

स्वयादिसँ[सम्पादन]