अल्ट्राभायोलेट

विकिपिडिया नं

अल्ट्राभायोलेट छगु कथंयागु विकिरण खः। थ्व सोलार स्पेक्ट्रमय् भायोलेट नापं वइ। थुकियात पराबैजनी विकिरण धका नं धाइ।

स्वास्थ्यनाप स्वापू[सम्पादन]

थ्व विकिरणयागु अप्व प्रभाव जुलकि क्यान्सर जुइफु। अप्व याना भुयु मनुतेत थुकिलिं असर याइ। सुर्द्ययागु थन्यागु किरणं क्यान्सर जुगु खनेदु।