Jump to content

अलेक्जेन्द्रियाया सफूधुकू

विकिपिडिया नं
प्राचीन अलेक्जेन्द्रियाया सफूधुकू।

अलेक्जेन्द्रियाया सफूधुकू प्राचीन हलिमया छगू तःधंगु व महत्त्वपूर्ण सफूधुकू ख। थ्व अलेक्जेन्द्रिया, मिस्रय् अवस्थित जुयाच्वन। थ्व सफूधुकू तलेमीय वंशया संरक्षणय् विकास जुल व प्राचीन हलिमय् सीकेगुया मू केन्द्र जुयाच्वन। थुकिया पलिस्था ३गु शताब्दी इपूइ जूगु ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]