Jump to content

अमेरिकी गृह हताः

विकिपिडिया नं

अमेरिकी गृह हताः अमेरिकी संघ व संघ त्वता वंगु कन्फेदेरेत राज्यतयेगु दथुया हताः ख। थ्व हताःया यक्व कारणय् दासप्रथा मू कारण ख।