अजिमा

विकिपिडिया नं
काठमाडौंमा रहेका अष्ट मातृका (अजिमा)
 • हारती अजिमा (स्वयम्भु, बौद्ध)
 • अन्नपुर्ण अजिमा (असन, काठमाण्डौ)
 • लुमडी अजिमा (भद्रकाली)
 • कंङ्ग अजिमा (कंकेश्वरी)
 • म्हेपी अजिमा (ज्ञानेश्वरी)
 • मैती अजिमा (मैतीदेवी)
 • तकती अजिमा (नीलबाराही)
 • नेतमरु अजिमा(नरदेवी)
 • लुती अजिमा (इन्द्रायणी
 • फिस: अजिमा (भद्र काली र माइतिघर बिचमा)
 • पासिक्व अजिमा (कमलादी, काठमाडौं)
 • नै अजिमा (ब्रम्हटोल, काठमाडौं)
 • कुलाभुलु अजिमा (रक्तकाली, काठमाडौं)
 • चुलुभुलु अजिमा
 • न्हेकंतला अजिमा
 • ज्वलभुलु अजिमा (त्यौड, असन)
 • भयलु अजिमा (कमलाक्षी)
 • मचली अजिमा (मचली,टेकू)
 • लगं अजिमा (लगनटोल)
 • अरीं अजिमा/चिकंमु अजिमा
 • कुशा अजिमा/ कुना शा अजिमा