Jump to content

अं

विकिपिडिया नं
अं
 A mango shown whole
and in cross section
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
नसा उर्जा 250 kJ (60 kcal)
कार्बोहाइद्रेत 15 g
- चिनि 13.7
- दायतरी फाइबर 1.6 g
दाः 0.38 g
प्रोतिन 0.82 g
भितामिन A equiv. 54 μg (7%)
- बेता-क्यारोतिन 640 μg (6%)
- ल्युतिनजियाज्यान्थिन 23 μg
थायामिन (भिता. B) 0.028 mg (2%)
राइबोफ्लेबिन (भिता. B) 0.038 mg (3%)
नायासिन (भिता. B) 0.669 mg (4%)
प्यान्तोथेनिक एसिद (B) 0.197 mg (4%)
भितामिन B 0.119 mg (9%)
फोलेत (भिता. B) 43 μg (11%)
कोलिन 7.6 mg (2%)
भितामिन C 36.4 mg (44%)
भितामिन E 0.9 mg (6%)
भितामिन K 4.2 μg (4%)
क्याल्सियम 11 mg (1%)
नः 0.16 mg (1%)
म्याग्नेजियम 10 mg (3%)
म्यान्ग्यानिज 0.063 mg (3%)
फस्फरस 14 mg (2%)
पोतासियम 168 mg (4%)
सोदियम 1 mg (0%)
जिङ्क 0.09 mg (1%)
Link to USDA Database entry
एदल्तया निंतिं US रेकमेन्देसन
प्रतिशत सापेक्ष
लिधंसा: USDA न्युत्रियन्त देताबेस

अं धाःगु ताहान्वैगु थासय् बुइगु छता चाकुगु सि ख। थ्व सि म्हासुसे च्वनि। थ्व सिया दुने छता पु दै।

स्वयादिसँ[सम्पादन]