हि

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
मनुया ब्लद स्म्येर :
a – इरिथ्रोसाइत; b – न्युत्रोफिल;
c – इसिनोफिल; d – लिम्फोसाइत

हि धाःगु मनु व उच्च प्राणीया सर्कुलेटरी सिस्टमया छगू मू अंग ख।

स्वया दिसँ[सम्पादन]

Commons-logo.svg
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: