सफू

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ

सफु (अंग्रेजी:Book) धयागु च्वया तःगु वा च्वयेत दयेका तःगु भ्वंया पंयात सुका, स्टिच आदि नं छपं दयेका तःगु मंकाः पं ख: | कम्प्युटरय् ब्वनीगु ई-सफु थ्व धापुया अपवाद ख: |

सफूया इतिहास[सम्पादन]

सुरुवात[सम्पादन]

मनू तयेसं म्हुतुं ल्हाइगु भाय् या आविष्कार याना छम्ह मनू नं मेम्ह मनू नाप थःगु मन व न्ह्यपुइ वःगु धापू कालबिल याये फत | तर म्हुतुं ल्हाःगु भाय् या यक्वं कमजोरी त खने दत | विशेष याना थन्यागु भाय् नं मनूया धापू तापागु थासय् व ता ई तक ल्यंके मफुगु छगू कमजोरी खने दत | उकिया धुन्का च्वयेगु संस्कृति या विकास जुल | दक्कले न्हापां मनू तयेसं लोंह, सिमाया ह:, चा, सीं, काप, धातु आदि यक्व वस्तुलय् च्वयेगु ज्या न्ह्याकल | तर छगु थासं मेगु थासय् यंकेत व स्वथना तयेत अपुईगुलीं सीं, पौ व कापतय् आलेख त च्वयेगु चलन अप्वया वल | यक्व ई तक तुइगु व मौसमं नं मस्यन्कीगु जुसां ध्येबा अप्व तुइगु, च्वयेत व स्वथनेत थाकुइगु जूगुलीं लोहं व धातु ले च्वयेगु चलन सार्वजनिक थासय् तैगु शिलालेखय् जक्क सिमित जुल | यक्व बिचा चिकिचा धंगु थासे स्वथनेत व तौल कम जूगुलीं छगु थासं मेगु थासे येन्केत दक्ले अपुगु माध्यम पौ व काप हे जुल |

पौ[सम्पादन]

मनु यागु बिचा भ्वं व कापते च्वैगु चलन जुल| कापते च्वेगु थिके जुइगु व कापते च्वेत थाकुइगु जुगुलीं लिपा वना भ्वंया पौ ले च्वेगु चलन वल| भ्वंया पौ ले च्वे बिले न्हापा न्हापा मिश्र व युनानले छगु हे ता हाकगु भ्वंते फुकं बिचा च्वया उकित तुला ब्वनिगु पध्दति या विकास जुल| थन्यागु सफु यात स्क्रोल(अंग्रेजी:scroll) धाई| तर स्क्रोलले ब्व्नेत थाकुइगुलीं पौ तेत छगु आकारले चाना फुकं चाना तगु पौ तेत छ्गु प्व ले चिनातेगु व मालीबिले जक्क लिकाना ब्वनिगु छगु पध्दतिया विकास जुल। थन्यागु सफुत थौं कन्हे नं स्तोत्र ले छ्येला तगु दु| थन्यागु सफुया पौ त तने फैगु जुलीं फुकं पौ त चिना छगु हे सफुले पौ या मंका देकिगु ज्या जुल| थन्यागु भ्वोंया पौ चिना तगु विचाया मंका या सफु थौं तक्क न छ्येला च्वंगु दु|

पाण्डुलिपि[सम्पादन]

भ्वंया पौ यात चिना तैगु सफु च्वेगु ज्या येक्व ई तक्क जुल| थन्यागु ल्हातं च्वैगु सफु यात पाण्डुलिपि धाई| रोमन साम्राज्यया पतन धुंका थन्यागु पाण्डुलिपि या सफु तेसं ज्ञान स्वथना तेत व उकित परिमार्जित यात येक्व ग्वालि यागु दु| तर ल्हातं च्वेगु सफु येक्व मनुतेत छकलं बि थाकुइगु व ल्हातं च्वेबिले गलती जुइगु जुगुलीं थ्व स्वया नं दक्ष छगु व्यवस्था मागु जुल|

ब्लक छापा[सम्पादन]

ब्लक छापाया विकास छम्ह जर्मन मनु योहान गुटेन्बर्ग नं यात|

आधुनिक हलिम[सम्पादन]

सफु यागु स्वरूप[सम्पादन]

छगु सफुले आम रूपे क्वे बिया तगु खण्ड त दै:-

  • सफुया आवरण
  • आवरण पौ
  • ल्याखं दुगु पौत
  • देछाना पौ
  • विषय सूची
  • मू पौ
  • मू सफु
  • ईन्डेक्स् (अंग्रेजी:Index)

संरक्षण[सम्पादन]

सफु धागु ज्ञानयागु मंका जुगुलीं थुकिगु संरक्षण याये मा| पूलांगु सफु तेसं व सफु यागु ई यु मनु यागु विचार यात प्रतिविम्बित याई| हानं अन्यागु सफुया मूलरूप संरक्षण यानाते फुसा अब्ले यागु मनु तेगु ज्ञानयागु बारे लिपा या मनु तेसं न ज्ञान काये फै| अथे जुलीं पूलांगु सफु तेगु संरक्षण यात येक्क्व कुत जुया च्वंगु दु|

सफुया मंका[सम्पादन]

मनु यागु ईतिहासे कम्प्युटर यात ल्या मखासा वैचारिक क्रान्तिले दक्ले तधंगु योगदान सफु नं बिया तगु दु|अथे जुगुलीं सफु तेत मनु यागु समाजया दुने मूंका तेगु व अन्यागु मूंका तगु सफु यात मनु तेसं ब्वने फैगु छगु व्यवस्थाया विकास जुगु दु| थन्यागु सफु या मंका यात सफुधुकु (अंग्रेजी: Library) धाई|

सफुया व्यवस्थापन[सम्पादन]

डिजिटल् रूपे परिवर्तन[सम्पादन]

Commons-logo.svg
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: