Nestlé Bear Brand

विकिपिडिया नं
को भ्यान को Daihatsu Luxio कि प्रयोग मा Bear Brand।

को बियर ब्रान्ड (Template:Lang-en) हुन एक ब्रान्ड को धुलो दूध कि सम्पत्ति को नेस्त्ले। यो द्क्षिण पूर्व एसिया भर बिक्री गरिनछा। कारखाना को कगायन दे ओरो हुन पनि भिनिर्मण को बेयर ब्रन्ड।