Jump to content

सन् १९८९

विकिपिडिया नं
(Redirected from १९८९)

सन् १९८९या मू झाकात

  • नाउरु: नाउरुं अस्ट्रेलिया विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय न्यायालयस अस्ट्रेलियां नाउरु शाशन याबलेया अस्ट्रेलियाया व्यवहार व अस्ट्रेलियां खनिज छ्य:बलेया वातावरणीय हानिया निदान मया:गु त्वह: तया मुद्दा दायर यात ।

संकिपा

[सम्पादन]