स्वपू गथेयना: तय् गु

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

विकिपिडियाय् छुं आर्टिकल् च्वइ बलय् आर्टिकल् च्वय् गु थासं भ:चा च्वय् "A" दै। उकय् नापं "A" दै। उकय् नापं "कलम" थें जा:गु छगू किपा दै। उकय् नापं "खिप:" थें जा:गु छगू किपा दै। व खिप: थें जा:गु किपा त: थिचेयनदिसँ। उक्य् मा:गु खँ च्वयादिसँ।