संगीतया तालतयेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

भारतीय संगीतय् क्वय् बियातःगु तालत दु-

अर्जुन ताल • अर्ध झाँपताल • आड खेमटा ताल • आडा चौताल • आडा ठेका ताल • आदि ताल • आद्धा ताल • उपराल ताल • एकताल • कुण्डल ताल • कन्दर्प ताल • कुम्भ ताल • करालमञ्च ताल • कुलताल • काओयाली ताल • काश्मीरी खेमटा ताल • काहारबा ताल • कैद फोरदस्त ताल • खयेरा ताल • खामशा ताल • खेमटा ताल • गजझम्प ताल • गणेश ताल • चक्र ताल • चित्रा ताल • चौताल • छपका ताल • छोट लोफा • जगपाल ताल • जयमङ्गल ताल • झम्पा ताल • झुमरा ताल • झुलुम ताल • झाति ताल • झाँपताल • टप्पा ताल • ठुंरी ताल • त्रिताल • त्रिपुट ताल • तिलओयाडा ताल • तेओरा ताल • दादरा ताल • दीपचन्दी ताल • दोबाहार ताल • धुमाली ताल • धामार ताल • नन्दन ताल • निःसारक ताल • पञ्चम सओयारी ताल • पटताल • पाञ्जाबी ठेका ताल • पोस्त ताल • फोरदस्त ताल • ब्रह्मताल • ब्रह्मयोग ताल • वसन्त ताल • विक्रम ताल • विष्णुताल • वीरपञ्च ताल • भरतङ्गा ताल • मत्तताल • मणि ताल • महेश ताल • मोहन ताल • यत ताल • यतिशेखर ताल • रुद्र ताल • रूपक ताल • राश ताल • लक्ष्मी ताल • लघुशेखर ताल • लीला बिलास ताल • शक्तिताल • शङ्कर ताल • शङ्ख ताल • शिखर ताल • सओयारी ताल • सुरफाँकताल • सरस्वती ताल • सात्ति ताल • सेतारखानि ताल • हप्ता ताल

तालतेगु धलः - सम्पादन

अर्जुन ताल  • अर्ध झाँपताल  • आड खेमटा ताल  • आडा चौताल  • आडा ठेका ताल  • आदि ताल  • आद्धा ताल  • उपराल ताल  • एकताल  • कुण्डल ताल  • कन्दर्प ताल  • कुम्भ ताल  • करालमञ्च ताल  • कुलताल  • काओयाली ताल  • काश्मीरी खेमटा ताल  • काहारबा ताल  • कैद फोरदस्त ताल  • खयेरा ताल  • खामशा ताल  • खेमटा ताल  • गजझम्प ताल  • गणेश ताल  • चक्र ताल  • चित्रा ताल  • चौताल  • छपका ताल  • छोट लोफा  • जगपाल ताल  • जयमङ्गल ताल  • झम्पा ताल  • झुमरा ताल  • झुलुम ताल  • झाति ताल  • झाँपताल  • टप्पा ताल  • ठुंरी ताल  • त्रिताल  • त्रिपुट ताल  • तिलओयाडा ताल  • तेओरा ताल  • दादरा ताल  • दीपचन्दी ताल  • दोबाहार ताल  • धुमाली ताल  • धामार ताल  • नन्दन ताल  • निःसारक ताल  • पञ्चम सओयारी ताल  • पटताल  • पाञ्जाबी ठेका ताल  • पोस्त ताल  • फोरदस्त ताल  • ब्रह्मताल  • ब्रह्मयोग ताल  • वसन्त ताल  • विक्रम ताल  • विष्णुताल  • वीरपञ्च ताल  • भरतङ्गा ताल  • मत्तताल  • मणि ताल  • महेश ताल  • मोहन ताल  • यत ताल  • यतिशेखर ताल  • रुद्र ताल  • रूपक ताल  • राश ताल  • लक्ष्मी ताल  • लघुशेखर ताल  • लीला बिलास ताल  • शक्तिताल  • शङ्कर ताल  • शङ्ख ताल  • शिखर ताल  • सओयारी ताल  • सुरफाँकताल  • सरस्वती ताल  • सात्ति ताल  • सेतारखानि ताल  • हप्ता ताल


राविन्द्रिक ताल: उल्टोषष्ठी ताल  • एकादशी ताल  • झम्पक ताल  • नवताल  • नवपञ्च ताल  • रूपकडा ताल  • षष्ठी ताल